Personal
advice

Livraison en Belgique / Levering België

(Traduction Google)

Levering aan België (Dit is een elektronische vertaling. Onze excuses voor kleine fouten).

Wij leveren onze producten in heel Europa en natuurlijk altijd in België.
Wij leveren onze futonmatrassen en alle andere producten ...
De leveringskosten zijn zeer verschillend, afhankelijk van welk product en waar precies. Onze winkel kan dit niet automatisch berekenen.
Daarom tonen wij eerst een forfaitaire schatting die overeenkomt met een grote matras of futon. Na enkele dagen, wanneer we de exacte leveringsprijs kennen, corrigeren we uw orderbevestiging.
Het bedrag kan hoger of lager uitvallen. Als de werkelijke leveringskosten dan te hoog voor u zijn, kunt u de bestelling weer annuleren. Er zijn dan geen kosten voor u.
Of u kunt het ons vooraf vragen door ons het/de gewenste artikel(en) en uw postcode door te geven. Wij laten u dan de exacte verzendkosten weten.

Kleine bestellingen tot een pakketgrootte van 60/60/120cm, die wij per post versturen, zijn goedkoper dan het vermelde bedrag.
Ook dan corrigeren wij de prijs en sturen wij u een nieuwe bevestiging.
Het is belangrijk dat uw kostbare futon u veilig en onbeschadigd bereikt. Als u vragen heeft, kunt u ons schrijven, ook in uw taal.

Met vriendelijke groeten van het Futonwerk en Neonatura Team

Terug

__________________________________________________________________________

Livraison en Belgique (Ceci est une traduction électronique. Nous nous excusons pour les erreurs mineures.)

Nous livrons nos produits dans toute l'Europe et, bien entendu, en Belgique également.
Nous fournissons nos matelas ou futon et tous les autres produits...
Les frais de livraison sont très différents, selon les marchandises et où exactement. Notre boutique ne peut pas calculer cela automatiquement.
Par conséquent, une estimation générale est présentée ici, qui correspond à un grand matelas ou un grand futon. Après quelques jours, lorsque nous connaîtrons le prix de livraison exact, nous corrigerons votre confirmation de commande.
Le montant peut être supérieur ou inférieur. Si les frais de livraison réels sont alors trop élevés pour vous, vous pouvez à nouveau annuler la commande. Il n'y a aucun frais pour vous.
Ou vous pouvez nous demander au préalable en nous indiquant le(s) produit(s) souhaité(s) et votre code postal. Nous vous informerons alors des frais de livraison exacts.

Les petites commandes jusqu'à une taille de colis de 60/60/120 cm, que nous envoyons par la poste, sont moins chères que le montant indiqué.
Même dans ce cas, nous corrigerons le prix et vous enverrons une nouvelle confirmation.
Il est important que votre précieux futon ou matelas vous parvienne en toute sécurité et en bon état. Si vous avez des questions, écrivez-nous, également dans votre langue.

Chaleureuses salutations de l'équipe Futonwerk et Neonatura

Terug